Palautus ja peruuttamisoikeus

Tuotto Hanukeii

 

1. Palauttaa valmistusvirheitä.

Käyttäjä voi palata HANUKEII, mikä tahansa tuote, jolla on valmistusvirhe. Kun otetaan huomioon urakoitujen tuotteiden luonne, Käyttäjällä on kuukauden ajan aikaa kommunikoida HANUKEII sen puutteellisuus heidän kanssaan. Jos tämä aika ylittyy, käyttäjä vastaa vahingoista.

Palautuksen virallistamiseksi käyttäjän on otettava yhteyttä HANUKEII kuukauden kuluessa osoitteeseen contact @ hanukeii .com, joka osoittaa palautettavan tuotteen tai tuotteet, liittää kuvan ja yksityiskohtaisen luettelon siinä löydetyistä virheistä

kerran HANUKEII on saanut viestin käyttäjältä, se ilmoittaa sinulle 3-5 työpäivän kuluessa tuotteen palauttamisesta vai ei. Jos palautus etenee, HANUKEII Se ilmoittaa käyttäjälle tavan kerätä tai lähettää viallinen tuote toimistoihinsa / varastoihin.

Jokaisen palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja mukana tulevat kaikki sen mukana toimitetut etiketit, pakkaukset ja tarvittaessa asiakirjat ja alkuperäiset lisäosat. Jos käyttäjä ei etene tällä tavalla, HANUKEII pidättää oikeuden kieltäytyä palauttamisesta.

Kun tuote on vastaanotettu ja puutteet todennettu, HANUKEII Se antaa käyttäjälle mahdollisuuden korvata tuote toisella, jolla on samanlaiset ominaisuudet, ellei tämä vaihtoehto ole objektiivisesti mahdotonta tai HANUKEII.

Jos varaston puutteen vuoksi toista, identtisillä ominaisuuksilla varustettua tuotetta ei voitu lähettää, käyttäjä voi päättää irtisanoa sopimuksen (ts. Maksettujen summien palauttamisen) tai pyytää toisen mallin lähettämistä, joka käyttäjä valitsee vapaaehtoisesti.

Identtisillä ominaisuuksilla varustetun tuotteen tai käyttäjän valitseman uuden mallin toimitus toimitetaan seuraavien 3-5 työpäivän kuluessa päivästä, jona HANUKEII Käyttäjä vahvistaa viallisen tuotteen vaihtamisen tai uuden mallin lähettämisen.

Korvaaminen, uuden mallin lähettäminen tai sopimuksen irtisanominen ei aiheuta lisäkustannuksia käyttäjälle.   

Jos käyttäjä irtisanoo sopimuksen, HANUKEII suorittaa korvauksen kokonaismäärästä, joka maksetaan käyttäjälle viallisen tuotteen ostamisesta.

HANUKEII ilmoittaa käyttäjille, että maksettujen summien palauttamisaika riippuu maksutavasta, jota käyttäjä olisi käyttänyt ostaessaan tuotetta.

2. Olen peruuttamista.

Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen tilaukseensa vastaanottamiin tuotteisiin, käyttäjällä on kuluttajien ja käyttäjien puolustamista koskevan yleisen lain mukaisesti neljäntoista (15) kalenteripäivän kuluessa palautettava kokonaisuus tilauksesta tai halutessasi voit palauttaa minkä tahansa kokonaistilauksen muodostavat tuotteet ilman rangaistusta ja ilman syytä ilmoittaa syyt.

Käyttäjän on kuitenkin vastattava välittömistä kustannuksista palaamiseen HANUKEII, palautatko tilauksen kokonaisuudessaan vai päätätkö palauttaa vain osan tilauksen tuotteista.

Palautuksen virallistamiseksi sinun on otettava yhteyttä HANUKEII osoitteessa contact @ hanukeii .com lähettämällä näiden ehtojen liitteenä olevan täytetyn peruutuslomakkeen liitteenä 1. Saatuaan mainitun ilmoituksen HANUKEII Se ilmoittaa tapa lähettää tilauksen toimistoihinsa tai varastoihin.

 

HANUKEII ei ole vastuussa kuriiriyhtiöstä, jonka käyttäjä palkkaa tilauksen palauttamiseksi. Tässä mielessä HANUKEII suosittelee käyttäjälle vaatia kuriiriyhtiö toimittamaan sinulle todistuksen toimituksesta kun kuriiri on tallettanut tuotteen HANUKEII, jotta käyttäjä tietää, että tuote on toimitettu oikein HANUKEIIHANUKEII ei ole vastuussa osoitteesta, johon käyttäjä lähettää palautusmääräyksen. Sen on aina oltava toimistomme Euroopassa. Jos meillä ei ollut toimitusvahvistusta ja käyttäjä ei esittänyt toimituskuitia, HANUKEII ei olisi vastuussa menetyksestä, ja käyttäjän olisi vaadittava kuljetusyritystä, joka oli tehnyt sopimuksen.

Tilauksen palauttamiskustannukset (kuten lähetyskulut kuriiripalveluiden kautta) vastaa suoraan käyttäjä.

Tuotteen on oltava käyttämätön ja mukana tulee kaikki sen mukana toimitetut etiketit, pakkaukset ja tarvittaessa asiakirjat ja alkuperäiset lisäosat. Jos käyttäjä ei etene tällä tavalla tai jos tuotteelle on aiheutunut vahinkoa, käyttäjä hyväksyy, että tuotteesta voi kärsiä arvonalennuksia tai että HANUKEII paluusta voidaan kieltäytyä.

kerran HANUKEII tarkista, että tilaus on hyvässä kunnossa, HANUKEII jatkaa käyttäjän maksamien kokonaismäärien palauttamista.

Jos käyttäjä päättää palauttaa tilauksen kokonaisuudessaan, HANUKEII palauttaa Käyttäjälle kaikki määrät, jotka hän olisi maksanut, ja jos hän palauttaa vain jonkin tuotteen, vain kyseisiä tuotteita vastaava osa palautetaan.

HANUKEII ilmoittaa käyttäjille, että maksettujen summien palauttamisaika riippuu maksutavasta, jota käyttäjä olisi käyttänyt ostaessaan tuotetta. Joka tapauksessa HANUKEII palauttaa maksetut summat mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 14 kalenteripäivän kuluessa palautetun tuotteen vastaanottopäivästä.

 

Tuotteenvaihtokäytäntö

HANUKEII ei myönnä muutosta käyttäjän ostamasta tuotteesta toiseen tuotteeseen, jota tarjotaan verkkosivustolla.

Mikäli käyttäjä haluaa tehdä muutoksen tuotteeseen, hänen on käytettävä peruuttamisoikeuttaan kappaleessa 6.2 vahvistetulla tavalla ja ostettava myöhemmin haluamansa uusi tuote.